62nd ANNUAL CLASSICAL MUSIC CONFERENCE

61st ANNUAL CLASSICAL MUSIC CONFERENCE
January 13, 2017
Natya Shashtra karmashala Organised by Uttarpara Sangeet Chakra
May 23, 2018

Venue-  Uttarpara Jaykrishna Public Library Ground

Date: 25th January, 2018 Thursday 8 PM to Night Long

26th January, 2018 Friday 4 PM to 10 PM

27th January, 2018 Saturday 8 PM to Night Long

Ph: 9062215195

Artist:

Ustd.Rashid Khan
Vidushi Padma Talwalkar
Shri Vishal Krishna
Pdt. Tejendra Narayan
Ustad Nishat Khan
Pdt.Kumar Bose
Pdt.Debojyoti Bose (Toni)
Pdt.Harish Tiwari,
Pdt.Jayateerth Mevundi
Shri Debasish Bhattacharya,
Smt Darshana Dutta
Smt.Sanjukta Das
Shri Arjun Roy
Shri Indrajit Basu
Gourisankar Karmakar

Accompaniments:
S/Sri Sujit Saha
Subhankar Bandyopadhyay
Ujjal Bharti
Arup Chatterjee
Rupak Bhattacharjee
Sanjay Adhikary
Vivek Mishra
Samir Nandi
Pradip Palit
Sayan Chatterjee
Kunal Patil
Pratip Bandyopadhyay
Sandip Neogi
Tapan Das
Smt Rupashree Bhattacharjee
& Others

Announcer:
Ashitava Ganguly & Sonali Chattopadhyay

Comments are closed.