Sangeet-Chakra-Admin

July 23, 2015

Anjana Kusari- Thumri -Tabla- Samar Saha

July 23, 2015

Purbayan Chatterjee- Sitar- Tabla- Subha Maharaj

July 23, 2015

Subhra Guha- Koyeliya Mat Kar Pukar- Tabla- Biplab Bhattacharya

July 23, 2015

Arati Ankelikar Tikekar- Bhajan- Tabla- Sanjoy Adhikary